[Before & After] Dalat Swiss- Belresort lộng lẫy về đêm

Cùng cảm nhận sự khác biệt trước và sau khi xử lý hậu kỳ hình ảnh toàn cảnh hồ bơi của Dalat Swiss-Belresort 5 sao.

Hướng dẫn sử dụng: Hãy chạm và kéo thanh trượt dọc trên ảnh để cảm nhận